top of page
搜尋

竉物惹的禍😱😥

已更新:2021年10月2日

貓狗對 固定器/Retainer 好奇就是你口水的氣味,食物氣味及酸酸的刺激引誘牠們金口大開,由其透明器外觀及彈性似竉物玩具。 唔用時一定要放好盒仔入面,否則又要勞民傷財了,最緊要back up 有後備 #唔見有得補 #爛左換個好 #香港保持器專門店 #Butterflyr


32 次查看
bottom of page